Cookies

De så kallade cookies används på vår webbplats för att samla in data. Cookies är små text filer som lagras i din dator och sedan sparas av din webbläsare. De hjälper till att göra vår online-erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare för dig.
Cookies kan inte spåras till en viss person och innehåller inte någon personlig information. Sammanslagning av dessa data med andra datakällor utförs inte av oss i någon form. De flesta av de cookies vi använder är så kallade “session cookies”, som tas bort när du avslutar din webbläsning. Det finns vissa ”långlivade cookies” som gör det möjligt för oss att känna igen dig som en återkommande besökare. Framför dessa cookies används för att detektera det land från vilket du ansluten till webbplatsen, så att du kan riktas till det aktuella landet platsen bredvid när du besök.

Cookies orsaka inte några skador på din dator och innehåller inga virus. Du kan ställa in din webbläsare för att avgöra om du vill ha cookies eller inte. Skulle du föredra att inte acceptera användning av cookies på vår webbplats kan du förhindra det genom förändringar i din webbinställning.

Undersökning

1. Vad tycker du bäst om hos OPTIVE FUSION®?

2. Vilket annan ögondroppe har du tidigare använt och vad tycker du bäst om hos ögondroppar från andra företag?

3. Hur sannolikt är det att du kommer att fortsätta använda OPTIVE FUSION® i stället för andra ögondroppar?
 Inte alls troligt Inte särskilt troligt Ganska troligt Mycket troligt Ytterst troligt

4. Om det inte är troligt att du kommer att använda OPTIVE FUSION® igen, vill vi gärna veta varför.
 Har inga symtom längre Nöjd med annan produkter Inte villig att betala för produkten Fick inte förväntad lindring
Annat:

5. Hur troligt är det att du skulle rekommendera den till andra?
 Inte alls troligt Inte särskilt troligt Ganska troligt Mycket troligt Ytterst troligt

Övriga kommentarer:
Om du vill rapportera en biverkning, kontakta ****@allergan.com

Känns dina ögon så här?

I så fall besväras du kanske av torra ögon. Torra ögon kan ha många orsaker, t.ex. att man har vistats i luftkonditionerade rum eller suttit för länge framför datorn. Det kan också ha medicinska orsaker som ålder eller sjukdomar. Läs mer om torra ögon här

Torrhet
Brännande känsla
Sveda
Rinnande ögon
Torrhet
Brännande känsla
Sveda
Rinnande ögon

Om torra ögon

Läs mer här

Vidare

Köp nu!

Hitta din närmsta återförsäljare av Optive

Vidare

Säg farväl till torra ögon.

Optive ger dig med torra ögon långvarig lindring och skydd på djupet. Optiveprodukterna är utvecklade utifrån vad som orsakar de torra ögonen för att ge bästa hjälpen utefter ditt behov. Kan användas i upp till 6 månader tack vara PURITE®. PURITE® bryts ner till naturliga tårämnen i ögat. Läs mer om våra de olika produkterna i Optivefamiljen här

Om du upplever att du har torra ögon - tala med din ögonläkare eller ditt apotek redan idag.

Samtliga Optiveprodukter finns att köpa på ditt apotek.

EYECLINIC VÄRNAMO AB, Värnamo OPTIKERHUSET I HÖÖR AB, Höör, FORSBERGS OPTIK AB, Trelleborg, OPTIKER ANDERBERG AB, Ängelholm, ÖGONVISION, Lund, HOLST OPTIK AB, Helsingborg

Sitemap

 • Återförsäljare
 • Om torra ögon
 • Produkter
 • Självtest
 • Start
 • Symptom
 • Villkor

  Optive™ webbsida tillhör Allergan Norden AB ("Allergan"), och är endast avsedd för invånare i Sverige. Informationen som lämnas på denna webbsida är endast avsedd att vara informativ och upplysande och är inte avsedd att ersätta råd från läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal. Läs igenom användningsvillkoren noga innan du besöker eller använder denna webbsida. Genom att du besöker eller använder webbsidan intygar du att du har läst, förstått och accepterat användningsvillkoren.

  1. ANVÄNDNING: Webbsidan ska användas i enlighet med tillämpliga lagar, regler och bestämmelser. I händelse att du bryter mot begränsningar i dessa villkor, accepterar du att gottgöra Allergan för eventuella förluster, kostnader eller skadestånd, inklusive rimliga advokatkostnader som Allergan åsamkas i samband med eller på grund av att du brutit mot villkoren.

  2. INGET FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE: Informationen som finns på denna webbsida är endast avsedd att vara allmän vägledning. Den är inte avsedd att fungera som försäljningserbjudande eller begäran om anbud på produkt eller tjänst som levereras av Allergan eller av bolag som är knutet till eller lierat med Allergan.

  3. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER: Du accepterar att du får tillgång till vår webbsida i befintligt skick och när den är tillgänglig. I den mån tillämplig lag tillåter detta, friskriver sig Allergan från alla garantier beträffande webbsidans kvalitet, lämpligheten för ett visst syfte, att den är fri från datavirus och att den inte gör intrång i tredje parts rättigheter.

  4. RISK: Du står hela risken vad gäller kvaliteten, prestandan och användningen av vår webbsida. Kommunikationer, meddelanden eller annan information som du inhämtar när du använder vår webbsida sker på egen risk och du bär hela ansvaret för eventuella förluster som du kan drabbas av till följd av att du använder webbsidan. Allergan kontrollerar inte konsultbiografier och uppgifter om medicinsk erfarenhet och tar inget ansvar för innehållet i sådana biografier och uppgifter om medicinsk erfarenhet.

  5. FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR: Allergan ansvarar inte för direkt eller indirekt, särskilt, oförutsett eller efterföljande vinstbortfall, förlorad intäkt, kontrakt eller goodwill orsakas av att vår webbsida inte är tillgänglig eller pga. driftsstopp, datahaveri, datavirus, förlust av data eller i annat avseende beroende på att du använt denna webbsida. I den utsträckning det medges i tillämplig lag friskriver sig Allergan från allt ansvar för fel i eller utelämnande av information, material eller funktion som finns på denna webbsida samt allt ansvar för oaktsamhet. Ingenting i dessa villkor friskriver oss från ansvar för dödsfall eller personskada som uppkommer genom vår oaktsamhet eller falsk uppgift som lämnats av Allergan.

  6. MEDICINSK INFORMATION: Allergan erbjuder inte medicinska eller liknande tjänster eller råd på denna webbsida och informationen som lämnas på sidan är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning från läkare. Om du önskar eller behöver sådana tjänster eller råd eller om du lider av eller drabbas av en medicinsk åkomma bör du konsultera professionell vårdpersonal.

  7. TAR BORT MATERIAL FRÅN WEBBSIDAN: Trots att Allergan inte ansvarar för övervakning eller redigering av material som läggs upp på vår webbsida förbehåller sig Allergan rätten att vidta lämpliga åtgärder för att redigera, eller vid behov, ta bort sådana inlägg i händelse att vi uppmärksammas på att olämpligt material har lagts upp.

  8. KRÄNKNING/INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT: Du får inte lägga upp material som är kränkande, oförskämt, hotfullt, stötande eller olagligt på webbsidan och du får inte lägga upp information eller annat material som är upphovsrättsskyddat utan tillstånd från den som äger upphovsrätten.

  9. DU GARANTERAR ATT DU HAR TILLSTÅND ATT ANVÄNDA MATERIALET: Genom att lägga upp material garanterar du att du äger upphovsrätten till detta material eller har fått tillstånd från ägaren till upphovsrätten och dessutom ger du Allergan och dina medanvändare på webbsidan den icke-exklusiva rätten att visa, kopiera, publicera, distribuera, skicka, skriva ut och använda denna information och annat material.

  10. UPPHOVSRÄTTEN TILL DENNA WEBBSIDA: Upphovsrätten till materialet på denna sida ägs av eller är licensierad till Allergan och skyddas av upphovsrättslagarna i Norden, internationella upphovsrättsavtal och andra tillämpliga upphovsrättslagar och immaterialrätt. Du har rätt att ladda ner en kopia av materialet på denna webbsida till en dator för uteslutande personligt och icke-kommersiellt bruk men du får inte ta bort eventuella varumärken, uppgift om upphovsrätt eller annan äganderättsuppgift. Med undantag för när detta uttryckligen anges ovan ska ingenting häri tolkas som att en licens eller rätt att använda upphovsrätt som tillhör Allergan har beviljats.